Larissa De Troyer

E-mail
larissa.detroyer@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Plant en Gewas

Functie
FWO Aspirant Strategisch Basisonderzoek
Adres
Valentin Vaerwyckweg 1, Schoonmeersen - gebouw C
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 61 42
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.