Maarten De Coninck

E-mail
maarten.deconinck@ugent.be
Telefoon
0478 03 54 46
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Facultaire Dienst PR & Communicatie FBW

Functie
medewerker communicatie en PR
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 034
Telefoon
0478 03 54 46
Telefoon Secretariaat
09 264 62 07
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.