Evelien Timbermont

E-mail
evelien.timbermont@ugent.be
Categorie
gastprofessor
externe lesgever
Opleidingsonderdelen
Arbeidsrecht voor zorgorganisaties

Entiteiten

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Functie
gastprofessor
Externe lesgever
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 69 30
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.