Sylvie Aelvoet

E-mail
sylvie.aelvoet@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel
uitzendkracht

Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Kleine Huisdieren

Functie
Uitzendkracht
onthaal- en secretariaatsmedewerker
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 20
9820 Merelbeke
Telefoon Secretariaat
09 264 77 00
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.