Joke Lannoo

E-mail
joke.lannoo@ugent.be
Categorie
praktijkassistent
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

Functie
wetenschappelijk medewerker
praktijkassistent
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 4
9820 Merelbeke
Telefoon Secretariaat
09 264 75 61
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.