Ezra La Roi

E-mail
ezra.laroi@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
FWO aspirant
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.