Frederik Peeraer

E-mail
frederik.peeraer@ugent.be
Telefoon
09 264 69 28
Categorie
doctorassistent
Opleidingsonderdelen
Onderzoeksmethoden
Algemene rechtsleer

Entiteit

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
doctor-assistent
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Werkplaats
Universiteitstraat - Oude School, 1ste verdieping lokaal 018
Telefoon
09 264 69 28
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.