Robin Vandevoordt

E-mail
robin.vandevoordt@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
wetenschappelijk personeel FWO

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Functie
docent tenure track
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 91 27

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies

Functie
FWO Postdoc Junior
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 69 19
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.