Véronique Sanctobin

E-mail
veronique.sanctobin@ugent.be
Categorie
lector of hoofdlector
gedetacheerde

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
lector
Gedetacheerde
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.