Massimiliano Simons

E-mail
massimiliano.simons@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Opleidingsonderdelen
Kennisleer I

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
FWO Postdoc Junior
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.