Tibo De Coninck

E-mail
tibo.deconinck@ugent.be
Telefoon
09 264 59 70
Categorie
assistent
student
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
assistent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, gelijkvloerse verdieping lokaal 005
Telefoon
09 264 59 70
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.