Leif Olov Östman

E-mail
leifolov.ostman@ugent.be
Categorie
gastprofessor

Entiteit

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Politieke Wetenschappen

Functie
Onbezold. gastprof.
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 68 70
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.