Evelyne de Caluwé

E-mail
evelyne.decaluwe@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Bio-ingenieurswetenschappen

Functie
onderwijsontwikkelaar
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, gelijkvloerse verdieping lokaal 104
Telefoon Secretariaat
09 264 61 52
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.