Valerie Van Hoedenaghe

E-mail
valerie.vanhoedenaghe@ugent.be
Categorie
praktijkassistent
externe consultant

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie

Functie
Externe consultant
praktijkassistent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 64 14
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.