Tine De Coster

E-mail
tine.decoster@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

Functie
FWO aspirant
Doctoraatsstudent
Adres
Salisburylaan 133, D4 ingang 4
9820 Merelbeke
Telefoon Secretariaat
09 264 75 61

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.