Allard A.C.R. Van Riel

E-mail
allard.acrvanriel@ugent.be
Categorie
externe consultant

Entiteiten

Directie Onderwijsaangelegenheden

Functie
Externe consultant
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.