Haydée De Loof

E-mail
haydee.deloof@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel

Entiteit

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Studieadvies

Team
Onderwijsbeleid
Studieadviseur
Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.