Ruth Janssens

E-mail
ruth.janssens@ugent.be
Telefoon
09 264 94 36
Categorie
wetenschappelijk personeel

Entiteit

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Onderwijskunde

Functie
wetenschappelijk medewerker
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 2de verdieping lokaal 031
Telefoon
09 264 94 36
Telefoon Secretariaat
09 264 62 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.