Naïma Lafrarchi

E-mail
naima.lafrarchi@ugent.be
Categorie
doctoraatsbursaal
vrijwillige medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Geschiedenis

Functie
doctoraatsbursaal
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 331 02 88

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 69 19
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.