Denize Rodrigues De Oliveira

E-mail
denize.rodriguesdeoliveira@ugent.be
Categorie
onbezoldigd postdoctoraal medewerker
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Landbouweconomie

Functie
postdoctoraal medewerker onbezoldigd
Adres
Coupure Links 653
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 59 27
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.