Evelien Bracke

E-mail
evelien.bracke@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
postdoct. wetenschappelijk medewerker
taallector
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.