Evelien Bracke

E-mail
evelien.bracke@ugent.be
Telefoon
09 264 38 04
Categorie
wetenschappelijk personeel
administratief en technisch personeel
Opleidingsonderdelen
Oudgriekse letterkunde: bijzondere vraagstukken

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
taallector
postdoct. wetenschappelijk medewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 1ste verdieping lokaal 007
Telefoon
09 264 38 04
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.