Guylian Nemegeer

E-mail
guylian.nemegeer@ugent.be
Categorie
doctoraatsbursaal
Onderzoeksdisciplines
Italiaanse literatuur
Vroegmoderne letterkunde (xvie-xviiie eeuw)
Moderne letterkunde (xixe-xxe eeuw)

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
doctoraatsbursaal
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 1ste verdieping lokaal 025
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.