Margot De Spiegeleer

E-mail
margot.despiegeleer@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Diergeneeskunde
Vakgroep Veterinaire Volksgezondheid en Voedselveiligheid

Functie
FWO Aspirant Strategisch Basisonderzoek
Adres
Salisburylaan 133, D1 ingang 24
9820 Merelbeke
Telefoon Secretariaat
09 264 74 51
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.