Jonathan Vandenbogaerde

E-mail
jfvdenbo.vandenbogaerde@ugent.be
Categorie
assistent
doctoraatsstudent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht

Functie
assistent
Doctoraatsstudent
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Werkplaats
Universiteitstraat - Oude School, 2de verdieping lokaal 039
Telefoon
09 264 84 47
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.