Andrzej Szczepaniak

E-mail
andrzej.szczepaniak@ugent.be
Categorie
doctoraatsbursaal
doctoraatsstudent
Onderzoeksdisciplines
Conjunctuuranalyse, lonen en prijzen
Macro-economisch beleid
Monetaire economie

Entiteiten

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Vakgroep Economie

Functie
doctoraatsbursaal
Doctoraatsstudent
Adres
Sint-Pietersplein 5
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.