Kim Corinna Dümbgen

E-mail
kimcorinna.dumbgen@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Chemie

Functie
FWO aspirant
Doctoraatsstudent
Adres
Krijgslaan 281, S3
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 44 21
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.