Christophe Mangodt

E-mail
christophe.mangodt@ugent.be
Telefoon
0484 12 78 32
Categorie
wetenschappelijk personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
wetenschappelijk medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon
0484 12 78 32
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.