Louise de Schaetzen van Brienen

E-mail
louise.deschaetzenvanbrienen@ugent.be
Categorie
doctoraatsbursaal
doctoraatsstudent
Onderzoeksdisciplines
Computationele biologie
Omics
Bio-informatica

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica

Functie
doctoraatsbursaal
Doctoraatsstudent
Adres
Technologiepark Zwijnaarde 126
9052 Zwijnaarde
Telefoon Secretariaat
09 264 51 19
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.