Melike Pala

E-mail
melike.pala@ugent.be
Telefoon
09 264 59 58
Categorie
wetenschappelijk personeel

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Groene Chemie en Technologie

Functie
wetenschappelijk medewerker
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 5de verdieping lokaal 019
Telefoon
09 264 59 58
Telefoon Secretariaat
09 264 59 50
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.