Hanne Chielens

E-mail
hanne.chielens@ugent.be
Telefoon
09 331 00 96
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Studentenadministratie en studieprogramma's

Team
Attesten, diploma's, bijzonder statuut
Studiegelden
Functie
hoofdmedewerker
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 33, UFO
9000 Gent
Telefoon
09 331 00 96
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.