Kevin Verstaen

E-mail
kevin.verstaen@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel VIB
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek

Functie
VIB-administratief/logistiek medewerker
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 47 57
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.