Juul De Vos

E-mail
juul.devos@ugent.be
Telefoon
09 264 66 41
09 264 65 36
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Vakgroep Toegepaste Fysica

Functie
FWO Strategische onderzoeksbeurs
Doctoraatsstudent
Adres
Sint-Pietersnieuwstraat 41, B4
9000 Gent
Telefoon
09 264 65 36
09 264 66 41
Telefoon Secretariaat
09 264 38 29
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.