Ruben Vanden Berghe

E-mail
ruben.vandenberghe@ugent.be
Telefoon
09 264 40 61
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
FWO aspirant
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, gelijkvloerse verdieping lokaal 067
Telefoon
09 264 40 61
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.