Stijn Luca

E-mail
stijn.luca@ugent.be
Telefoon
09 264 59 34
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Statistiek
Opleidingsonderdelen
Statistische dataverwerking
Biometrie
Onderzoeksmethodiek en dataverwerking
Statistische data-analyse

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Data-analyse en wiskundige modellering

Functie
docent tenure track
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Werkplaats
Blok A, 1ste verdieping lokaal 068
Telefoon
09 264 59 34
Telefoon Secretariaat
09 264 59 32

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.