Vincent Vermeylen

E-mail
vincent.vermeylen@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
vrijwillige medewerker

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biologie

Functie
vrijwillig medewerker
wetenschappelijk medewerker
Adres
K.L. Ledeganckstraat 35
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 50 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.