Jean-Pierre Mujyambere

E-mail
jeanpierre.mujyambere@ugent.be
Categorie
doctoraatsstudent
vrijwillige medewerker

Entiteiten

Faculteit Recht en Criminologie
Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht

Functie
Doctoraatsstudent
vrijwillig medewerker
Adres
Universiteitstraat 4
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 68 97
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.