Thijs Gillioen

E-mail
thijs.gillioen@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Taalkunde

Functie
taallector
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 37 15
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.