Kristof Jakiela

E-mail
kristof.jakiela@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel
vrijwillige medewerker

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap

Functie
vrijwillig medewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Fax
09 264 41 87
Telefoon Secretariaat
09 264 39 82

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg

Functie
wetenschappelijk medewerker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Fax
09 332 49 67
Telefoon Secretariaat
09 332 33 12
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.