Noémie De Zutter

E-mail
noemie.dezutter@ugent.be
Categorie
assistent
doctoraatsstudent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Plant en Gewas

Functie
assistent
Adres
Coupure Links 653, geb. A
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 61 42

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
Doctoraatsstudent
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.