Arjen van der Wel

E-mail
arjen.vanderwel@ugent.be
Telefoon
09 264 45 18
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Statistiek en gegevensverwerking

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Fysica en Sterrenkunde

Functie
hoogleraar
Adres
Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
Telefoon
09 264 45 18
Telefoon Secretariaat
09 264 65 28
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.