Pieter Verbeke

E-mail
pjverbek.verbeke@ugent.be
Telefoon
09 264 86 45
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Vakgroep Experimentele Psychologie

Functie
FWO Aspirant Fundamenteel Onderzoek
Doctoraatsstudent
Adres
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Werkplaats
Dunant 2 - Resto, 1ste verdieping lokaal 076
Telefoon
09 264 86 45
Telefoon Secretariaat
09 264 64 07
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.