Pieter Rondelez

E-mail
pieter.rondelez@ugent.be
Categorie
doctoraatsbursaal
doctoraatsstudent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies

Functie
doctoraatsbursaal
Doctoraatsstudent
Adres
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 69 19
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.