Ben Van Overmeire

E-mail
ben.vanovermeire@ugent.be
Telefoon
09 264 38 10
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
Onderzoeksdisciplines
Vergelijkende literatuurwetenschap
Andere religieuze en levensbeschouwelijke tradities

Entiteit

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Talen en Culturen

Functie
FWO postdoctoraal onderzoeker
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Werkplaats
Blandijn, 5de verdieping lokaal 005
Telefoon
09 264 38 10
Telefoon Secretariaat
09 264 41 56
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.