Jessika De Clippeleer

E-mail
jessika.declippeleer@ugent.be
Telefoon
09 243 24 98
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Biochemie
Biomoleculen: analyse en scheiding
Brouwerijtechnologie
Biowetenschappen

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
docent tenure track
Adres
Valentin Vaerwyckweg 1, Schoonmeersen - gebouw C
9000 Gent
Werkplaats
Gebouw C, gelijkvloerse verdieping lokaal 025
Telefoon
09 243 24 98
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.