Berre Van Moer

E-mail
berre.vanmoer@ugent.be
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Biochemie en Microbiologie

Functie
FWO Strategische onderzoeksbeurs
Doctoraatsstudent
Adres
Technologiepark-Zwijnaarde 75, FSVMII
9052 Zwijnaarde
Werkplaats
FSVM 2 (Locus) - Resto Ardoyen, 1ste verdieping lokaal 109
Telefoon Secretariaat
09 264 52 34
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.