Jeroen Meulewaeter

E-mail
jeroen.meulewaeter@ugent.be
Telefoon
09 264 49 09
Categorie
wetenschappelijk personeel FWO
doctoraatsstudent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Wiskunde: Algebra en Meetkunde

Functie
FWO Aspirant Fundamenteel Onderzoek
Doctoraatsstudent
Adres
Krijgslaan 281, S25
9000 Gent
Werkplaats
S25 - Leszaal - Kantoren, gelijkvloerse verdieping lokaal 019
Telefoon
09 264 49 09
Telefoon Secretariaat
09 264 49 12
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.