Daan De Maeseneer

E-mail
daan.demaeseneer@ugent.be
Categorie
academisch consulent
doctoraatsstudent
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteiten

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Vakgroep Fundamentele en Toegepaste Medische Wetenschappen

Functie
Acad.consulent
Doctoraatsstudent
Adres
C. Heymanslaan 10, ingang 12 - verdieping 2
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.