Siska Rondelez

E-mail
siska.rondelez@ugent.be
Categorie
administratief en technisch personeel

Entiteiten

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Vakgroep Letterkunde

Functie
onderwijsdidacticus
Adres
Blandijnberg 2
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 40 45

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Facultaire dienst Onderwijsondersteuning Economie en Bedrijfskunde

Functie
taallector
Adres
Tweekerkenstraat 2
9000 Gent
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.