Willem Desmedt

E-mail
willem.desmedt@ugent.be
Telefoon
0494 68 70 40
Categorie
wetenschappelijk personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer

Entiteit

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Vakgroep Biotechnologie

Functie
predoctoraal onderzoeker
Adres
Coupure Links 653, geb. B
9000 Gent
Werkplaats
Blok B, 2de verdieping lokaal 019
Telefoon
0494 68 70 40
Telefoon Secretariaat
09 264 59 68
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.