Thomas Hermans

E-mail
thomas.hermans@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksprofiel
bekijk in Research Explorer
Opleidingsonderdelen
Hydrogeologie
Geofysische boorgatmetingen
Grondwatermodellering
Geothermal Energy

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Geologie

Functie
docent tenure track
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Werkplaats
S8, 1ste verdieping lokaal 010
Telefoon
09 264 46 60
0499 13 88 53
Telefoon Secretariaat
09 264 45 94
Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.