Thomas Hermans

E-mail
thomas.hermans@ugent.be
Categorie
zelfstandig academisch personeel
Onderzoeksdisciplines
Algemene en interdisciplinaire aardwetenschappen
Toegepaste aardwetenschappen: ertsgeologie - petroleumgeologie - exploratie - remote sensing - pollutie
Hydro(geo)logie - aardingenieurswetenschappen
Opleidingsonderdelen
Hydrogeologie
Geofysische boorgatmetingen
Grondwatermodellering

Entiteit

Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Geologie

Functie
docent tenure track
Adres
Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
Telefoon Secretariaat
09 264 45 94

Bibliografie

Volledige bibliografie

Persoonsgegevens uit dit telefoonboek mogen enkel gebruikt worden voor communicatie met individuen in het kader van de opdracht van de universiteit.